„Urodzeni artyści” ["Born artists"]– movie.

TVP Kultura
Date: 31.10.2020
Interviewers: Emilia Komarnicka-Klynstra & Redbad Klynstra-Komarnicki
Film director: Grzegorz Jankowski

WATCH >